Příspěvky

Doba odpadová

Naše civilizace by se dala nazvat, podobně jako doba kamenná, či železná, dobou odpadovou. Tato skutečnost vedla většinu států vyspělého světa, aby se tímto problémem zabývaly. I my jsme se museli začít s tímto vyrovnávat. Proces spolupráce s Evropskou unií tento proces úžasně zrychlil. Nejenže se začaly řešit bezpečnější skládky pevného domovního odpadu, začala pracovat spousta třídíren odpadu i mnoho firem, zabývajících se jeho recyklací.

Odpadové vody

Tekuté odpady se začaly řešit nejen výstavbou nových čističek odpadových vod a rekonstrukcí stávajících svodových sítí, ale výstavbou nových tak, aby v podstatě každý dům byl dnes napojen na přípojky, vedoucí k páteřní síti obecní kanalizace http://www.tvs-centrum.cz/revize-potrubi-kamerou-24/sliderimages/circle.png a odpadní vody aby se tak dostávaly do čističek odpadních vod.