Příspěvky

Kde všude jsou zapotřebí?

V některých místech se očekává, že lze odložit nakrátko osobní věci a bezpečně je uzamknout do praktických skříní. V obchodních domech nebo ve fit centrech, kolem bazénů a ve školách, v šatnách, tělocvičnách a na různých pracovištích, je sortiment jako kovové šatní skříně zcela na místě a poměrně dosti žádaný.

Plechová skříň

Zvolit si barvu, členění skříní, nosnost háčků, počet poliček, vše totiž můžete předem ovlivňovat. Myslet musíte nejenom prakticky a ekologicky, ale především také ekonomicky, ergonomicky a nutně i esteticky. Obvyklá je každá skříň z řady kovové šatní skříně, která je postavena na soklu nebo na nožkách. Požadovat různě silný plech, případnou výztuhu, která má za úkol nedovolit násilnému vniknutí nebo zničení. Uvádějte tedy všechny potřebné údaje a informace.

Ohodnoťte příspěvek