Příspěvky

Nejnovější modely a převratné řešení

Na začátku jsme mluvili o malých adsorpčních odvlhčovačích. Existují však i jiná zařízení, pracující na podobném principu, byť kombinovaném s jinými funkčními principy. Jsou to elektrické adsorpční přístroje, pro domácnost i pro průmyslové využití. K jímání páry ze vzduchu se u nich používá speciální filtr s mikropórami, kam se nasává pára, ta se usazuje na molekulách silikagelu – nerozpustného materiálu, který je však schopen na sebe vodní molekuly vázat.

Dvojí okruh vzduchový

Adsorpční odvlhčovač tohoto typu má v podstatě dva okruhy proudění vzduchu, Jedním se nasává vlhký vzduch, z něhož se jímá pára a ten se pak vyfukuje do prostoru. Druhý okruh nasává vzduch z prostoru, ohřívá ho a žene přes filtr opačným směrem, než prochází vzduch sušený. Přitom dochází k uvolňování vody a znovuobnovení schopnosti silikagelu jímat páru. Filtr tak je stále regenerován a ve sběrné nádobě se hromadí zachycená voda.