Příspěvky

Protijed při otravě kyanidy

Poppersy – tedy amylnitrity mají schopnost měnit hemoglobin na methemoglobin, čehož se využívá jako první pomoci při otravě kyanidy. Rovněž se někdy užívají k léčbě srdečních chorob.

Jed sám o sobě

Při použití u zdravého člověka však nastávají poruchy přenosu kyslíku do buněk a dochází také svým způsobem k „přiotrávení“ v různé míře. Záleží, je-li látka vdechnuta, či se dostane do organismu kůží, či je dokonce pozřena. Při požití je smrtelně nebezpečná a je třeba zavolat okamžitě lékařskou záchrannou službu. Při „pouhém“ nadechnutí se, nastává omezení přenosu kyslíku do buněk, což vyvolává krátkodobě změny stavu vědomí, emoční prožívání se prohlubuje, dochází k potlačení volních vlastností, ochabnutí zejména hladkého svalstva, snížení krevního tlaku a dalším příznakům.