Příspěvky

Řešení v každém okamžiku

Pokud řešíte nedostatek finančních prostředků a bojíte se o svůj majetek nebo máte nějaký, který nevyužíváte a chcete z něho něco mít do doby, než se rozhodnete, jak s ním naložíte, nebo připadne někomu dalšímu, zvažte možnost, kterou Vám nově přijatý Občanský zákoník nabízí. Tou možností je svěřenský fond.

Skvělá příležitost!

Nemusíte se obávat pouze proto, že to u nás nefunguje nijak dlouho a není to osvědčené. V zahraničí tento nástroj používají již řadu let a mnoho rodin díky němu zachránilo svůj majetek v době, kdy se ocitli v ekonomické krizi. Po době, kterou si sami určíte, se Vám majetek opět navrátí v původním stavu a do té doby Vám bude ještě vydělávat tím, že jej poskytnete k užívání další osobě. Ale ani zde se nemusíte bát, že byste o svůj majetek přišli. Vše je spravováno zákonem!